Cornelis van Ramshorstlaan 7, 3863 AZ Nijkerk

Privacyverklaring

Privacy verklaring AdFisLo

AdFisLo is gevestigd aan:

Nudepark 168
6702 DX Wageningen

en
Cornelis van Ramshorstlaan 7
3863 AZ Nijkerk

is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
AdFisLo
Cornelis van Ramshorstlaan 7
3863 AZ Nijkerk
Telefoon: 033-2007099
Website: www.adfislo.nl

Dhr. R. Verhoef is de Functionaris Gegevensbescherming van AdFisLo. Hij is te bereiken via rverhoef@adfislo.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken
AdFisLo verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

NAWTE-gegevens voor contact en correspondentie:

 • Voor- en achternaam
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres

Financiële persoonsgegevens voor verwerking van uw fiscale aangiften waaronder:

 • Burgerservicenummer (BSN) van uw partner en kinderen;
 • Bankrekeningnummer;
 • DigiD en dat van uw partner;
 • Gegevens gerelateerd aan Inkomsten;
 • Gegevens gerelateerd aan Wonen;
 • Gegevens gerelateerd aan Aftrekposten;
 • Overige gevoelige gegevens benodigd voor de verwerking van uw aangiften.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

AdFisLo verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Financiële persoonsgegevens voor verwerking van uw fiscale aangiften waaronder:
  • Burgerservicenummer (BSN) van uw partner en kinderen;
  • Bankrekeningnummer;
  • DigiD en dat van uw partner;
  • Gegevens gerelateerd aan Inkomsten;
  • Gegevens gerelateerd aan Wonen;
  • Gegevens gerelateerd aan Aftrekposten.

Tijdens deze verwerkingen kunnen wij inzage krijgen in volgende bijzondere persoonsgegevens van u, uw partner en kinderen.

 • Overige gevoelige gegevens (schulden, leningen, dividendgegevens);
 • Godsdienst of levensovertuiging;
 • Gezondheid
 • Gegevens van personen jonger dan 16 jaar.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van de Belastingdienst.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken

AdFisLo verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • AdFisLo verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor uw en onze belastingaangifte;
 • Het afhandelen van uw betaling;
 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren;
 • U de mogelijkheid te bieden een account aan te maken.

Geautomatiseerde besluitvorming

AdFisLo neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van AdFisLo) tussen zit.

AdFisLo gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

 • TwinField en Snelstart voor verwerken van fiscale aangiften en aanleveren informatie vanuit Wettelijke verplichting aan externe organisaties zoals Kamer van Koophandel, Centraal Bureau van de Statistiek en Belastingdienst;
 • E-mail, Nextens en Elsevier voor accordering van financiële verwerkingen;
 • TwinField, Snelstart, Infine, Exact Online en Assistance (externe) financiële verwerkingen;
 • E-mail voor het verzenden van informatie- en-of commerciële e-mails.
  Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
  AdFisLo bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

NAWTE-gegevens gerelateerd aan gebruik contactformulier/nieuwsbrief formulier worden bewaard tot verbreken van de klantrelatie of indien u bezwaar maakt.

NAWTE-gegevens gerelateerd aan fiscale aangiften worden 7 jaar of 10 jaar (onroerende zaken) na verbreken van de klantrelatie bewaard om te kunnen voldoen aan de Fiscale wetgeving en-of Jaarrekeningrecht.

Financiële en Bijzondere Persoonsgegevens die gebruikt zijn voor de verwerking van uw fiscale aangiften worden 7 jaar of 10 jaar (onroerende zaken) na verbreken van de klantrelatie bewaard om te kunnen voldoen aan de Fiscale wetgeving en-of Jaarrekeningrecht.

Delen van persoonsgegevens met derden
AdFisLo deelt uw persoonsgegevens met verschillende instanties als dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een wettelijke verplichting.
Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.
AdFisLo blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken.

AdFisLo gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy.
Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.
De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.
U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen zolang dit geen invloed heeft op onze verplichtingen vanuit de Fiscale Wetgeving en Jaarrekeningrecht.
Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door AdFisLo en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid.
Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.
U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@adfislo.nl.
Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.
AdFisLo wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens,.
Dat kan via de volgende links:

Autoriteit Persoonsgegevens

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
AdFisLo neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@adfislo.nl.

AdFisLo heeft de volgende maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beveiligen:

 • Gebruik van in Europa gehoste Private Cloud voorzieningen dat is beveiligd middels een unieke gebruikersnaam/wachtwoord en beveiligde verbinding.
 • Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.
 • TLS (voorheen SSL) Wij versturen uw gegevens via een beveiligde internetverbinding. Dit kunt u zien aan de adresbalk ‘https’ en het hangslotje in de adresbalkT